Σχέδιο

«Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω»

στις κατοικίες

2η Προκήρυξη (2018)

ΣΧΕΔΙΟ

Το σχέδιο αποσκοπεί στην προώθηση ενεργειακής αναβάθμισης μεγάλης κλίμακας, υφιστάμενων κτιρίων ή κτιριακών μονάδων που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες και έχει ως αρχική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων τις 16 Απριλίου 2018 και καλύπτει την αγορά και την εγκατάσταση καινούριου εξοπλισμού ή υλικών.

Το Σχέδιο περιλαμβάνει τους ακόλουθους τέσσερεις (4) τύπους επενδύσεων. Όλα τα κτίρια αφορούν κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και των οποίων η αίτηση για πολεοδομική άδεια έχει κατατεθεί πριν από την 21η Δεκεμβρίου 2007.

Τύπος Α.

Ολοκληρωμένη Ενεργειακή Αναβάθμιση για να γίνουν κτίρια με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας

 • Χορηγία για το 50% της δαπάνης με ανώτατο ποσό €25000 (ή €20000 στην περίπτωση διαμερισμάτων)

Τύπος Β.

Ενεργειακή Αναβάθμιση, ώστε να αναβαθμίζεται σε κατηγορία τουλάχιστον Β στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ΚΑΙ επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας τουλάχιστον 50%

 • Χορηγία για το 50% της δαπάνης με ανώτατο ποσό €15000
 • Για ευάλωτους καταναλωτές, χορηγία για το 75% της δαπάνης.

Τύπος Γ.

Μεμονωμένα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας

 • Ισχύει μόνο για κατοικίες ευάλωτων ή ευπαθών καταναλωτών
 • Χορηγία για 75% της δαπάνης με ανώτατο όριο €2500

Τύπος Δ.

Ενεργειακή Αναβάθμιση πολυκατοικιών με τουλάχιστον πέντε διαμερίσματα για να γίνουν Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης (ΚΣΜΚ) ή Κατηγορίας Β ΚΑΙ επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας 50%

 • Χορηγία 50% της δαπάνης με ανώτατο ποσό €20000 ανά διαμέρισμα για ΚΣΜΚ
 • Χορηγία για το 50% της δαπάνης με ανώτατο ποσό €10000 ανά διαμέρισμα

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Κόστος Εμπειρογνώμονα
 • Θερμομόνωση Κελύφους (Οροφή, τοίχοι, πυλωτή)
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Συστήματα Σκίασης
 • Ηλιακοί Θερμοσίφωνες
 • Κεντρικά ηλιακά για θέρμανση/ Ψύξη
 • Αυτόνομα κλιματιστικά συστήματα
 • Αντλίες Θερμότητας
 • Αντικατάσταση λέβητα

Σημαντικά Σημεία για να ληφθούν υπόψη

 • Το ποσό της χορηγίας καλύπτει υλικά και οικοδομικές εργασίες.
 • Η αίτηση πρέπει περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία, περιλαμβανομένων όλων των προσφορών από προμηθευτές που είναι εγγεγραμμένοι στο ΦΠΑ.
 • Παράληψη αποστολής με την αίτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών μπορεί να έχει συνέπεια την απόρριψη της αίτησης χωρίς άλλη ενημέρωση.
 • Οι εξετάσεις εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης
 • Τιμολόγια που εξοφλούνται με μετρητά δεν γίνονται αποδεκτά.
 • Στις περιπτώσεις των πολυκατοικιών η αίτηση υποβάλλεται από την Διαχειριστική Επιτροπή της πολυκατοικίας , η οποία θα ενεργεί εκ μέρους όλων των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας.
 • Οι εργασίες μπορούν να ξεκινήσουν από την ημερομηνία της έκδοσης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.
 • Αφού εγκριθεί η αίτηση, μπορεί να καταβληθεί προκαταβολή της χορηγίας (μέχρι και 40% του εγκεκριμένου ποσού), με βάση δαπάνες που έγιναν ήδη.  
 • Δεν χορηγούνται δαπάνες που έγιναν πριν από την ανακοίνωση του Σχεδίου
 • Όλες οι λεπτομέρειες αναφέρονται στο επίσημο έντυπο της Κυπριακής Δημοκρατίας. (Κάντε κλικ πιο κάτω).

 

Ενεργειακοί Εμπειρογνώμονες

Οι Ενεργειακοί Εμπειρογνώμονες είναι μηχανικοί εγγεγραμμένοι στο ΕΤΕΚ, που έχουν εκπαιδευτεί και έχουν περάσει ειδική εκπαίδευση ώστε να μπορούν μέσω κατάλληλων προγραμμάτων να εκδώσουν το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης για κάθε κτίριο. Δείτε εδώ τη λίστα των ενεργειακών εμπειρογνωμόνων.

Λύσεις Επιφανίου

Ο όμιλος Επιφανίου με 50 χρόνια εμπειρίας στην οικοδομική βιομηχανία της Κύπρου είναι σε θέση να προσφέρει λύσεις για τις πιο κάτω επιλέξιμες δαπάνες με τα πιο κάτω προϊόντα.

 • Θερμομόνωση Κελύφους (Οροφή, τοίχοι, πυλωτή)
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Ηλιακοί Θερμοσίφωνες
 • Κεντρικά ηλιακά για θέρμανση/ Ψύξη
 • Αυτόνομα κλιματιστικά συστήματα
 • Αντλίες Θερμότητας
 • Αντικατάσταση λέβητα

 Προϊόντα -Kelyfos

To Kelyfos είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με εξηλασμένη πολυστερίνη, πιστοποιημένο από τον ΕΟΤΑ. Με την εφαρμογή του συστήματος θερμομόνωσης Kelyfos, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας έως και 58%. Πέραν από την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου και τη συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος, με το Kelyfos ανακαινίζεται και η εμφάνιση του κτιρίου.

 Προϊόντα –Clima Plus

Το Clima Plus είναι ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης πιστοποιημένο από τον ΕΟΤΑ, το οποίο χρησιμοποιεί διογκωμένη πολυστερίνη .

Θερμομονωτικό πλακίδιο οροφής Kelyfos Rooftile

Το σύνθετο θερμομονωτικό πλακίδιο οροφής Kelyfos Rooftile (Polytile) αποτελείται από μια πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης DOW και μια στρώση από ειδικό χυτό άσπρο κονίαμα πάχους 20mm. Το θερμομονωτικό αυτό πλακίδιο οροφής αποτελεί εξαιρετική και πρακτική λύση για την θερμομόνωση ταρατσών, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση των απωλειών του κτιρίου, χειμώνα-καλοκαίρι. Πέραν των θερμομονωτικών του ιδιοτήτων το Kelyfos Rooftile προστατεύει την υγρομόνωση της ταράτσας, τοποθετείται εύκολα και γρήγορα με απλή απόθεση, έχει μικρό βάρος κατάλληλο για δώματα ελάχιστου φορτίου και προσφέρει καλαίσθητη τελική επιφάνεια κάνοντας την ταράτσα βατή και χωρίς κίνδυνο να παρασυρθεί το πλακίδιο από τον άνεμο. Εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας, βελτιώνει και τη θερμική άνεση του εσωτερικού χώρο.

Συστήματα DAIKIN

Η φήμη της Daikin βασίζεται στην πρωτοποριακή ανάπτυξη προϊόντων και την ασυναγώνιστη ποιότητα και ευελιξία των ολοκληρωμένων λύσεων που προτείνει. Από την εξαιρετική αποδοτικότητα των συμπιεστών μας και την τεχνολογία inverter, μέχρι τις πρόσφατες καινοτομίες μας στα ψυκτικά μέσα και το σχεδιασμό προϊόντων για εποχιακή απόδοση, η Daikin βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής αποδοτικότητας και της καινοτομίας.

Η Daikin παρέχει συστήματα αντλίας θερμότητας πηγής αέρα υψηλής απόδοσης, έτσι ώστε να υπάρχουν

 • Λιγότερες δαπάνες ενέργειας και μικρότερο κόστος
 • Λιγότερες εκπομπές CO2
 • Χρήση ανανεώσιμης ενέργειας μέσα στο σπίτι σας
 • Πιο οικολογική θέρμανση του σπιτιού σας
 • Χρήστη αερίου R32.

Θερμομονωτικά συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου ETEM

Με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας, η ΕΤΕΜ πρωτοπορεί και δημιουργεί προϊόντα υψηλής αισθητικής και ποιότητας. Με γνώμονα τη διατήρηση της ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις έχει κατασκευάσει συστήματα που ικανοποιούν απόλυτα τις πιο αυστηρές σύγχρονες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια και συνδυάζουν παράλληλα αψεγάδιαστο αισθητικό αποτέλεσμα.

Hydrotherm

Η Hydrotherm & Co Ltdείναι μέλος του ομίλου εταιρειών Επιφανίου από το 2000 και ασχολείται με την προμήθεια κεντρικών συστημάτων θέρμανσης και υδραυλικών ειδών. Συνεργάζεται με κορυφαίους προμηθευτές που πληρούν τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και κανονισμούς για εξοικονόμηση ενέργειας.

Τηλεφωνήστε μας στο:
+ (357) 22793333

Δεσμευόμαστε να εξασφαλίσουμε μια εξαιρετική εμπειρία για τους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνήστε μας και η καταρτισμένη ομάδα των μηχανολόγων και μηχανικών της Εταιρείας μας θα απαντήσει στα ερωτήματά σας και θα προσφέρει τις επιπρόσθετες πληροφορίες που μπορεί να χρειαστείτε. Τυπώστε την περίληψη του Σχεδίου σε δύο σελίδες.