Σχέδιο

“Παροχής

Χορηγιών για

Θερμομόνωση Οροφών

Υφιστάμενων

Κατοικιών”

1η Προκήρυξη (2018)

ΣΧΕΔΙΟ

Το σχέδιο αποσκοπεί στην εφαρμογή μέτρων θερμομόνωσης οροφών κατοικιών που βρίσκονται σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το σχέδιο έχει ως αρχική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων τις 8 Οκτωβρίου 2018. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα στις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου και τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή ένοικοι κατοικιών (κατόπιν εξουσιοδότησης του κατόχου).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες δαπάνες του Σχεδίου αφορούν αποκλειστικά εργασίες θερμομόνωσης οροφών, εφόσον ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U των στοιχείων αυτών δεν ξεπερνά το 0,4 W/m2K, μετά την υλοποίηση των εργασίων, ή να έχει επιτευχθεί τουλάχιστον 30% εξοικονόμηση ενέργεια με τη σύγκριση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης που εκδόθηκαν πριν και μετά την εφαρμογή θερμομόνωσης στην οροφή. 

 

 • Χορηγία για το 25% της δαπάνης με ανώτατο ποσό €1250 (χωρίς Φ.Π.Α- ο Φ.Π.Α δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη).

 

Σημαντικά Σημεία για να ληφθούν υπόψη

 • Το ποσό της χορηγίας καλύπτει υλικά και οικοδομικές εργασίες.
 • Η αίτηση πρέπει περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία, περιλαμβανομένων όλων των προσφορών από προμηθευτές που είναι εγγεγραμμένοι στο ΦΠΑ.
 • Δεν χορηγούνται δαπάνες που έγιναν πριν από την ανακοίνωση του Σχεδίου.
 • Όλες οι λεπτομέρειες αναφέρονται στο επίσημο έντυπο της Κυπριακής Δημοκρατίας. (Κάντε κλικ πιο κάτω).

 

Ενεργειακοί Εμπειρογνώμονες

Οι Ενεργειακοί Εμπειρογνώμονες είναι μηχανικοί εγγεγραμμένοι στο ΕΤΕΚ, που έχουν εκπαιδευτεί και έχουν περάσει ειδική εκπαίδευση ώστε να μπορούν μέσω κατάλληλων προγραμμάτων να εκδώσουν το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης για κάθε κτίριο. Δείτε εδώ τη λίστα των ενεργειακών εμπειρογνωμόνων.

Λύσεις Επιφανίου

Ο όμιλος Επιφανίου με 50 χρόνια εμπειρίας στην οικοδομική βιομηχανία της Κύπρου είναι σε θέση να προσφέρει λύσεις για τις πιο κάτω επιλέξιμες δαπάνες με τα πιο κάτω προϊόντα.

 • Θερμομόνωση Οροφής
 • Θερμομόνωση Κελύφους (τοίχοι, πυλωτή)
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Ηλιακοί Θερμοσίφωνες
 • Κεντρικά ηλιακά για θέρμανση/Ψύξη
 • Αυτόνομα κλιμαστικά συστήματα
 • Αντλίες Θερμότητας
 • Αντικατάσταση λέβητα

Θερμομονωτικό πλακίδιο οροφής Kelyfos Rooftile

Το σύνθετο θερμομονωτικό πλακίδιο οροφής Kelyfos Rooftile (Polytile) αποτελείται από μια πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης DOW και μια στρώση από ειδικό χυτό άσπρο κονίαμα πάχους 20mm. Το θερμομονωτικό αυτό πλακίδιο οροφής αποτελεί εξαιρετική και πρακτική λύση για την θερμομόνωση ταρατσών, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση των απωλειών του κτιρίου, χειμώνα-καλοκαίρι. Πέραν των θερμομονωτικών του ιδιοτήτων το Kelyfos Rooftile προστατεύει την υγρομόνωση της ταράτσας, τοποθετείται εύκολα και γρήγορα με απλή απόθεση, έχει μικρό βάρος κατάλληλο για δώματα ελάχιστου φορτίου και προσφέρει καλαίσθητη τελική επιφάνεια κάνοντας την ταράτσα βατή και χωρίς κίνδυνο να παρασυρθεί το πλακίδιο από τον άνεμο. Εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας, βελτιώνει και τη θερμική άνεση του εσωτερικού χώρο.

Τηλεφωνήστε μας στο:
+ (357) 22793333

Δεσμευόμαστε να εξασφαλίσουμε μια εξαιρετική εμπειρία για τους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνήστε μας και η καταρτισμένη ομάδα των μηχανολόγων και μηχανικών της Εταιρείας μας θα απαντήσει στα ερωτήματά σας και θα προσφέρει τις επιπρόσθετες πληροφορίες που μπορεί να χρειαστείτε. Τυπώστε την περίληψη του Σχεδίου σε δύο σελίδες.